01 Series Revolution – En utökning av 01-serien och förstärkt service för en effektivare mobilitet


Efter lanceringen 2009 av de första däcken i 01-serien (FR:01, TR:01 och ST:01) presenterades tre nya däck i september 2011. De nya däcken är utvecklade för vinterbruk (W:01), långväga transporter (H:01) samt anläggningsmaskiner (G:01) där särskilt miljöhänsyn, lång livslängd och låga driftskostnader är prioriterade.
I likhet med övriga produkter i 01-serien så har även de nya däcken senaste generationens SATT-teknik, vilket medför utökad livslängd, hög regummeringsbarhet samt extremt jämn slitagebild. Gummiblandningar och däckmönster är utvecklade och optimerade för att ge maximal prestanda under olika körförhållanden. En summering av egenskaperna återfinns på de så kallade ECOIMPACT-symbolerna på däckens sidvägg


Vid sidan av de nya däcken har även Pirellis integrerade service utökats för att underlätta godstransporter. Över de senaste 5 åren har Pirelli introducerat Novateck regummeringssystem. Genom ett nätverk av certifierade regummerare garanteras kvaliteten för såväl 1:a som för efterföljande regummeringar. Pirelli har även nyligen expanderat CQ24 International över Europa med avsikten att snabbt få fordonen i bruk och rullande på vägen igen.


Pirellis utbud av olika tjänster för effektivare fordonsparker har nu kompletterats med Hantering av fordonsparker, Kontroll av fordonsparker och Cyber Fleet.