VART DU ÄN KÖR

Den klassiska uppdelningen mellan ”on/off-road” har blivit uppdelad ytterligare i olika användningsområden klassificerade enligt den alltmer ökande svårighetsgraden på det vägunderlag där fordonet oftast kör.

VINTER

LÅG SVÅRIGHETSGRAD

MEDEL SVÅRIGHETSGRAD

HÖG SVÅRIGHETSGRAD

ON/OFF

OFF

MULTISYFTE