UPPTÄCK DEN NYA DÄCKMÄRKNINGEN

EU DÄCKMÄRKNINGS FÖRORDNING 1222/2009 - ALLMÄN INFO

Däckmärkningen är ett märke för fordonsdäck. Tillverkare av däck till personbilar, lätta och tunga lastbilar måste ange bränsleförbrukning, våtgrepp och bullerklassificering av produkten med hjälp av ett klistermärke eller en etikett med start i början av november 2012.

Denna information skall också ingå i det tekniska reklammaterialet. Däckets etikett kommer att använda en klassificering av de bästa (grön kategori "A") till den sämsta prestandan (röda kategorin "G" för bil och "F" för lastbil).

Detta initiativ är resultatet av ett förslag från EU-kommissionen under 2008 och det är en del av handlingsplanen för energieffektivitet, i syfte att förbättra energiprestanda för produkter, byggnader och servicer för att minska energiförbrukningen med 20% fram till år 2020.

(Källa: Europeiska kommissionen)


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION SE ÄVEN:


Europeiska kommissionen för Energi >

WIKIPEDIA >

HUR MAN TOLKAR MÄRKNINGENDitt däcks framtid startar här

BRÄNSLEEFFEKTI- VITETRULLMOTSTÅND

BRÄNSLEEFFEKTIVITET
associerad till däckens rullmotstånd.

Rullmotstånd är en kraft som verkar i motsatt färdriktning när däcket rullar.

Med tanke på att däcken bidrar med upp till 20% av den totala bränsleförbrukningen för en bil och upp till 35% för en lastbil är det viktigt att nå låga rullmotståndsvärden.
Låt oss förstå hur det fungerar: På grund av fordonets last, deformeras däcket vid kontakt med vägytan och avger energi i form av värme. Ju högre deformeringar, desto högre rullmotstånd och därmed mer bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.

I EUs däckförordningens etikett så är rullmotstånd uttrycktigraderingar, från A (bäst gradering) till F för industriella fordon och G för bilar (sämsta gradering).
Skillnaden mellan varje klass innebär en minskning eller ökning av bränsleförbrukningen på mellan 2,5% - 4,5% för en bil och 5% -8% för en lastbil. För en bil skulle det grovt kunna uttryckas i termer av 0.1l/100km.

UPPTACK MER UPPTACK MER

SÄKERHETVÅTA GREPP

SÄKERHET
associerad till däckens våta grepp.

Väggrepp på vått underlag är en av de viktigaste säkerhetsegenskaperna hos ett däck. Utmärkt grepp på våt väg innebär kortare bromssträckor vid körning i regnväder.

Det finns andra viktiga parametrar som är relevanta för säkerheten, men våtgrepp valdes som den mest representativa situationen för att jämföra olika däck.

För en bil är skillnaden mellan varje klass en ökning eller minskning av stoppsträckan för ca 3 och 6 meter vid inbromsning från 80 km / h.

UPPTACK MER UPPTACK MER

BULLERNIVÅEXTERN BULLERNIVÅ (DB)

EXTERN BULLERNIVÅ
(ges i decibel)

Trafikbuller är en relevant miljöfråga som avgörs av flera faktorer såsom:
Trafikintensitet – Fordonstyp – Körsätt - Däck-Väg interaktion
Det värde som anges på etiketten är inte det inre ljud som föraren uppfattar under körning, utan det externa som bidrar till akustiska föroreningar.
Det uttrycks i decibel (dB) och är uppdelat i 3 kategorier:

1 svart ljudvåg
3 dB lägre än det framtida strängare europeiska gränsen.
2 svarta ljudvågor
redan överensstämmer med den framtida europeiska gränsen.
3 svarta ljudvågor
överensstämmelse med de aktuella europeiska gränsen.

Ju fler svarta fält på etiketten, desto högre ljudnivå för däcket.

UPPTACK MER UPPTACK MER

FAQ

Omfattas alla däck av förordningen?

Vad är rullmotstånd (RR)?

Hur bidrar rullmotståndet till fordonets bränsleförbrukning? Vilka andra faktorer bidrar till bränsleförbrukningen?

Vad är förhållandet mellan våtgrepp och rullmostånd?

Hur är det uppmätta väggreppet kopplat till trafiksäkerhet, särskilt när det gäller olika väglag (torrt, vått, snöigt, isigt)?

Vad är skillnaden mellan gränser och graderingar?

Finns det några planer på att utfärda ett EU-beräkningsverktyg för drivmedelsbesparingar som visar effekten av olika märkta däck angående bränsleförbrukning / bränsleutgifter?

Varför är "POR"-däck undantagna från märkning?

Finns det några planer på att inkludera regummerade däck?

Finns det några planer på att utfärda ett EU-beräkningsverktyg för drivmedelsbesparingar som visar effekten av olika märkta däck angående bränsleförbrukning / bränsleutgifter?