Ett system som utvecklas och ägs av Pirelli, med följande egenskaper:

Förbättrad däckövervakningsservice för kunder med fordonsparker.
Registrering av detaljer om fordonsparken samt uppgifter om däckets utformning och tillstånd i en central databas


FUNKTIONER


 • Datafångst i samband med kundbesök och omedelbar rapportering på plats.
 • Datafångst underlättas genom användning av handdator + avkänning av slitbana/tryck.
 • Central databas med alla insamlade uppgifter (kan exporteras till Excel för analys).
 • Möjlighet till integrering med Cyber Fleet.

FÖRDELAR FÖR FORDONSPARKEN

Konstant övervakning och insamling av uppgifter avseende följande:

MÖNSTERDJUP

TRYCK

UNDERHÅLLHärigenom får fordonsparken följande: 

RAPPORTER

om status för fordonsparkens däck och förslag på korrigerande åtgärder för att uppnå maximal hållbarhet och prestanda för däcken

INFORMATION

om däckens körsträcka för att möjliggöra beräkning av kostnaden per

HUR FUNGERAR DET?

PFC -WEB

 • Databas över fordonsparken och dataextraheringsmöjlighet.
 • Centrala referensuppgifter (däckfabrikat, storlekar, mönster etc.)

 • Användarhanteringsfunktioner för att förebygga däckhaveri och olyckor.

PFC-KLIENT

 • Datainsamlings- och besöksrapporteringsverktyg.
 • Installerad som klientapplikation på bärbar dator som fungerar direkt (online) med PFC-webbdatabas.

PFC-PDA

 • Lokalt datainsamlingsverktyg för fordons- och däckuppgifter.
 • Synkronisering med PFC-klient (anslutning till pc via ActiveSync eller WMDC).
 • Det är inte nödvändigt att använda en handdator. Data kan även matas in direkt i PFC-klienten.
 • Programvara för dataanalys distribueras från PFC-klienten till handdatorn.

AVKÄNNING

 • Skickar avläsningar av slitbana och tryck för däck till handdatorn via Bluetooth.
 • Det är inte nödvändigt att använda avkänning. Data kan även matas in i direkt i handdatorn.