Fleet Management har utvecklats för att hantera underhållstjänster för fordonsparkens däck. De utförs av Pirellis utbildade och certifierade återförsäljare och faktureras centralt från Pirelli.

FUNKTIONER

  • Nätverksbaserad rapportering avseende däckkostnader och dithörande tjänster
  • Uppdatering av däcklagret för fordonsparken hos återförsäljaren och tillgängligheten
  • Fleet Management är kopplad till databasen Fleet Check (kontroll av fordonspark), där uppgifter om däck registreras för varje fordonstyp och modell, depå
  • Fordonsparksidans hantering av arbetsbladet för godkännande
  • Centraliserad fakturering (dagligen, veckovis eller månatligen) från Pirelli för däckparken och tjänster som tillhandahålls av tredje part (återförsäljare)
FÖRDELAR FÖR FORDONSPARKEN

  • Effektivitet och exakthet vid däckhanteringsåtgärder
  • Aktuell information i realtid om däck 
  • Tydliga villkor (priser för däck och tjänster) direkt överenskomna med Pirelli