Ett optimerat bandsortiment, med Pirellis slitbanor i original, för alla användningsområden ger ett brett urval för alla kundbehov.


Identisk kvalitet under hela livslängden för alla däck.

Detta är målet för Pirellis livscykelhantering, Pirellis regummeringssystem som syftar till att öka värdet för Pirellis däckstomme genom tre centrala delar: däckutformning och produktionskvalitet, optimerat sortiment av Novateck-band, nätverk av utvalda regummerare.

DÄCKSTOMMENS KVALITET

Pirelli maximerar möjligheten att regummera däckstommen med början vid utvecklingen av stommen och valet av nya däckmaterial. I själva verket måste alla variabler som påverkar däcket under hela dess livslängd beaktas även för att garantera högre regummeringsmöjlighet.

UTVALT NÄTVERK

Pirelli väljer ut de främsta regummerarna genom en sträng kvalitetsprövning för att kunna erbjuda sina kunder en regummeringsprocess av hög kvalitet. Kvalitetsövervakningen gäller både regummerarens val av däckstomme och själva regummeringsprocessen.

KÖRSTRÄCKA

Ett optimerat bandsortiment för alla användningsområden ger ett brett urval för alla kundbehov.Novateck-banden använder enbart Pirellis originalslitbanor för att garantera perfekt matchning med däckstommen även vid nästföljande regummering.
Detta kommer att garantera den prestation och kvalitet som kännetecknar nya produkter.
Pirellis livscykelhantering: högre värde när det gäller däckstommens kvalitet och den inledande investeringen i ett nytt däck. 
Lägre kilometerkostnad, lägre totalkostnad och mindre miljöpåverkan.