Yasal Bilgi

KULLANIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

Bu websitesi (“Websitesi”) PROMETEON TYRE GROUP S.r.l. (“Prometeon”) tarafından sağlanan bir online bilgi ve iletişim hizmetidir. Bu siteyi kullanarak veya siteden içerik indirerek, bu bildirimde belirtilen hüküm ve koşullara uymayı kabul ediyorsunuz. Kabul etmiyorsanız, siteyi kullanmayınız veya siteden herhangi bir içerik indirmeyiniz.

SINIRLI KULLANIM

Web Sitesi’nde yer alan sayfaların içerikleri 2021 Prometeon telif hakkıdır - 2021 Prometeon Copyright- ve tüm hakları saklıdır. Prometeon internet sitesi sayfalarının içeriklerinin bir kısmı veya tamamı Prometeon’un önceden yazılı izni olmadığı sürece, hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, aktarılamaz, yüklenemez, yayımlanamaz veya dağıtılamaz; ancak Prometeon sadece kendi kişisel kullanımınız için bu sayfalardan alınanların bilgisayarınızda depolanmasına veya basılı kopyalarının saklanmasına muvafakat eder. Aksi belirtilmedikçe, Web Sitesi’nde görüntülenen ticari markalar ve logolar Prometeon, Prometeon’un iştirakleri ve / veya lisans verenlerinin mülkiyetindedir. İşbu ticari markalar ve logolar ilgili sahiplerinin önceden yazılı izni olmadan Web Sitesi dışındaki herhangi bir web sitesinde kullanılamazlar. Web Sitesi’nde gösterilen isimler, logolar veya herhangi bir ticari marka, ilgili sahiplerinin önceden yazılı izni olmadan bir İnternet Adresine dahil edilemez.

FERAGAT

Bu Web Sitesi’ndeki bilgiler iyi niyetle verilmiş olup, Proemeton bunların doğru olduğuna inanmaktadır. Ancak, mal satın almayı arzu eden bir kişi bunlara dayanarak işlem yapmamalı ve malların tabiatı ve bunların kullanılacağı yerler için uygun olup olmadığı hususunda özel araştırmalar yapmalıdır. Dolayısı ile, bu Web Sitesi’ndeki tüm bilgilerin sağlanması, belirtilen malların kalitesine, herhangi bir amaca uygunluğuna veya herhangi bir mülkiyet hakkına tecavüz etmediğine ilişkin açıkça verilmiş hiç bir garanti, kayıt ve koşul içermediği gibi, tüm zımni garanti, kayıt ve benzeri koşulları da açıkça dışarıda bırakır. Prometeon sözleşmeden, ihmalden veya sair hususlardan doğabilecek olan bir kişinin herhangi bir gelir, kar, iş, mukavele veya iyi niyet veya herhangi bir dolaylı veya finansal kaybından hiçbir surette sorumlu olmayacaktır. Bu Web Sitesi’ndeki bilgiler teknik yanlışlıklar veya yazım hataları içerebilir. Bilgiler önceden bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir veya güncelleştirilebilir. Prometeon bir ihbarda bulunmaksızın bu Web Sitesi’nde tarif edilen ürünlerde iyileştirmeler ve / veya değişiklikler yapabilir.

LİNKLER/BAĞLANTILAR

Bu Web Sitesi sayfalarının bağlandığı üçüncü şahıslar tarafından oluşturulan veya neşredilen materyaller bakımından Prometeon hiçbir sorumluluk kabul etmez. Herhangi bir linkli siteyi ziyaret etmeye karar verdiğiniz takdirde, bunun riski size ait olacak ve virüslere veya sair tahripkar unsurlara karşı tüm önlemlerin alınması da sizin sorumluluğunzda olacaktır. Linkler Prometeon’un söz konusu linklerde tarif edilen ürünleri ya da hizmetleri sunan herhangi bir kuruluşun sponsorluğunu yaptığı veya bunlarla bağlantılı olduğu anlamına gelmez.

SİZDEN GELEN BİLGİLER

Prometeon’a gönderilecek olan herhangi bir materyalin, örneğin, e-posta ile veya World Wide Web sayfaları vasıtası ile, gizli olmadığı addedilecektir. Prometeon bu gibi materyaller ile ilgili olarak hiçbir yükümlülük üstlenmeyecek ve Prometeon bu materyalleri çoğaltmak, kullanmak, açıklamak, görüntülemek, dönüştürmek / transforme etmek, türevsel çalışmaları yapmak ve üçüncü şahıslara dağıtmak bakımından hiçbir kısıtlama olmaksızın serbest olacaktır. Ayrıca, Prometeon bu materyallerde bulunan fikirleri, kavramları, know-how veya teknikleri herhangi bir amaç için – bu materyalleri içeren ürünleri geliştirme, imal ve pazarlama da dahil olmak, fakat bunlarla kısıtlı kalmamak şartı ile - kullanmada serbest olacaktır. Bu materyallerin neşredilmek için uygun olduğunu garanti ediyorsunuz ve bu materyaller ile ilgili olarak üçüncü şahıslar Prometeon’a karşı bir hukuki girişimde bulunduğu takdirde, Prometeon’u tazmin etme hususunda mutabıksınız.

ÇEREZLER

Bir çerez (yani, ziyaret ettiğiniz zaman bazı Web sitelerinin adresinize gönderdiği küçük veri dosyası) Web Sitemizin bazı kısımlarına konulabilir ve bunun amacı da kullanıcı trafiği modellerinin izlenmesidir. Çerez almamayı tercih ettiğiniz takdirde, çerezleri kabul etmeden önce tarayıcınızın ayarlarını sizi önceden uyaracak şekilde ve sizi bunların varlığından haberdar ettiğinde bunları reddedecek şekilde yapınız. Çerezleri tarayıcınızda kapatarak da tüm çerezleri reddedebilirsiniz. Çerezler hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikasını okuyunuz.

UYGULANACAK HUKUK VE YARGI YETKİSİ

Burada belirtilmiş olan tüm kayıt ve şartlar ve eylemlerden doğabilecek olan her türlü ihtilaflar için İtalya Milano Mahkemesi münhasır olmayan yargı yetkisine sahip olacak ve İtalyan kanunları uygulanacaktır. Ancak, Prometeon uygun gördüğü hallerde menfaatlerini korumak veya haklarını elde etmek için Italya’dan başka ülkelerde hukuki işlemler başlatma hakkını mahfuz tutar. 

 E-ŞİRKET (mkk.com.tr)

GARANTİ BİLGİLERİ

Prometeon Lastik Grubu, Pirelli ve Prometeon marka kamyon lastiklerinin orijinal ekipman veya yedek parça olarak tedarik edildiği herhangi bir aracın orijinal alıcısına, lastiklerin, ürünleri belirtilen kullanıma uygun olmayan hale getiren üretim anormallikleri ve malzeme kusurları içermeyeceğini garanti eder. Normalde aynı tip ürünler kullanılır.

Kamyon garanti kılavuzunu indirmek için buraya tıklayın.