governance-pen

Governance

“Değerlerinin neler olduğunu bildikten sonra karar almak zor değildir” Roy O. Disney

01234
Prometeon Tyre Group’un faaliyetleri; çalışanlar, tedarikçiler ve üçüncü şahısların grup ile ilişkilerinde uymaları gereken kılavuz ilkelerde belirtilen en yüksek ahlaki ve etik değerlere dayanır
logo

Ahlak Kuralları

Ahlak Kuralları, Prometeon Tyre Group faaliyetlerine ilham veren genel saydamlık ve adalet ilkelerini içerir. Ahlak Kuralları, Grup’un etkileşime girdiği ana paydaşlar ile ilişkili olarak uyulması gereken hedefleri ve değerleri tarif eder

logo

Davranış Kuralları

Prometeon Tyre Group’un Davranış Kuralları, suç işlenmesine sebep olabilecek durumları önlemek amacıyla Grubun faal olduğu ülkelerde yürürlükte olan yasa ve düzenlemeler ile uyum içinde şirketin en iyi uygulamaları ve davranışlarını ifade eder. Davranışsal en iyi uygulamalar “yapılacaklar” ve “yapılmayacakları” belirler

logo

Kurumsal Model "231"

Kurum ve Yönetim modeli 231/2001 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği hazırlanmış bir belgedir ve Prometeon Tyre Group denetim altyapısının bir parçasıdır. Bu model, çalışanlar ve üçüncü şahıslar için hazırlanmış; suçları ve yolsuzlukları önlemeyi amaçlayan bir kilit rehberdir. Model “231” uygulamaları Grup denetim kurulu tarafından takip edilir

logo

Bilgi Paylaşma Prosedürü

Grup; hissedarları, çalışanları, tedarikçileri, müşterileri ve paydaşlarına yasalar ve/veya düzenlemeler, Prometeon Tyre Group Ahlak Kuralları veya ilkelerini ihlal eden veya ihlalini teşvik eden eylemler veya ihmaller gibi Prometeon Grubu şirketlerine doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, mali veya itibar zararı verebilecek olayların rapor edebilecekleri bir kanal sunar. Bu raporlar anonim olabilir