YENİ LASTİK ETİKETİNİ KEŞFEDİN

AB LASTİK ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ 2020/740 – GENEL BİLGİLER

Bu girişim, 2030'a kadar enerji tüketimini en az %32.5 oranında azaltmak için (1990'a göre CO2 emisyonu) ürünlerin, binaların ve hizmetlerin enerji performansını iyileştirmek amacıyla tasarlanmış Avrupa Birliği 2030 İklim ve Enerji kapsamının bir parçasıdır.

Yönetmelik (AT) No 1222/2009 önce, AB pazarında binek araç ve minibüs lastiklerinde etiketi gösteren bir çıkartma bulundurulması yükümlüğünü getirmiştir.

Bu yönetmelik, yeni gereksinimlerin uygulanmaya başladığı 1 Mayıs 2021'den sonra Yönetmelik (AB) 2020/740 ile değiştirilecektir. Yeni yönetmelik altında otobüs ve kamyon lastikleri de kapsama dâhil edilmiştir.

"Lastik enerji etiketleri, dönüş direnci, ıslak zeminlerde frenleme ve harici ses açısından lastikler için ağ ve ortak bir sınıflandırma getirmektedir. Etiketler, tüketicilerin lastik satın alırken bilgiye dayalı kararlar vermesine yardım etmektedir zira tüketiciler öncelikli seçimlerini 3 parametreye göre yapabilmektedir:

  • Enerji verimliliği sınıfı A (en verimli) ile E (en verimsiz) arasında değişmektedir. Üst sınıf bir lastik daha az dönüş direncine sahiptir ve bu nedenle aracın hareket etmesi için daha az enerji gerektirir. Bu da daha düşük enerji maliyetleri (fosil yakıtlar ya da elektrik) anlamına gelir.
  • Islak zeminde tutuş sınıfı da A (ıslak asfaltta daha kısa frenleme mesafesi) ile E (kamyonlar için) arasında değişmektedir.
  • Dış ses gürültü düzeyi sınıfı en iyi (kategori "A") ile en kötü performans (kategori "C") arasında değişmektedir ve gürültü değeri dB cinsinden verilmektedir”

(Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Yakıt verimliliği, güvenlik ve gürültü emisyonuna ek olarak enerji etiketi şu bilgileri vermektedir:

  • 3 tepeli kar tanesi işareti
  • Etiket bilgisinin saklandığı ve herkesin erişimine açık olan kamusal veri tabanına erişim için QR kodu.

Dikkatli ve bilinçli sürüş çevreye ve güvenliğe katkıda bulunur

Gerçek yakıt tasarrufu ve yol güvenliği büyük ölçüde sürücünün davranışı ile doğru lastik yönetimi ve bakımına bağlıdır:

  • Ekonomik sürüş, yakıt tüketimini büyük ölçüde azaltabilir.
  • Yakıt verimliliğini ve ıslak zeminde tutuşu optimize etmek için lastik basıncı düzenli olarak kontrol edilmelidir.
  • Frenleme mesafelerine her zaman uyulmalıdır.

Yeni lastik etiketlemesine ayrılmış Avrupa Komisyonu web sitesi sayfasına bağlantı

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres_en

EK BİLGİLER İÇİN AYRICA BAKINIZ:

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_it

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/targets-directive-and-rules/eu-targets-energy-efficiency_en