Prometeon 2021 Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

2021 sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan Prometeon çevresel performansını yükseltmeye devam ediyor.

2022-08-18

Prometeon giderek daha çevreci hale gelmeye devam ediyor. 2019 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) katılımcısı ve sonraki yıl UNGC’nin İtalya ağının kurucu üyesi olan Prometeon Tyre Group (PTG), 2021’de sürdürülebilirlik kelimesinin şirket için taşıdığı anlamı yansıtan bir dizi önemli aksiyon aldı. Şirket bu anlamı gelecek nesillerin kapasitelerinden ödün vermeden mevcut ihtiyaçları karşılayan gelişme olarak tanımlıyor.

Prometeon Tyre Group Genel Müdürü Roberto Righi: “Önümüzdeki birkaç yılda teknolojik gelişmeler ile hem çevreye hem şirketin her gün çalıştığı tüm topluluklara ve insanlara saygı anlamına gelen sürdürülebilirliği dengelemeye odaklanacağız. PTG, 2021 yılından itibaren devreye aldığı girişimlerle sürdürülebilir büyüme yolculuğuna devam etmeye hazır.”

Prometeon Tyre Group İç Denetim ve Sürdürülebilirlik Üst Yöneticisi Nicolas Marchi: “PTG olarak sonraki nesillere daha iyi bir gelecek sunmak için sürdürülebilir kalkınma odaklı çalışmalarımızı devam ettirmeyi çok önemsiyoruz. Bu nedenle sürdürülebilirlik çalışmalarımızı yönetişimden finansal, çevresel ve sosyal konulara kadar tüm kurumsal süreçleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı taahhüt ediyoruz.”

Prometeon Tyre Group güçlü bir kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesi oluşturmak için sürdürülebilirlik raporunu dört temel üzerinde inşa ediyor:

  • Yönetişim ve İş Etiği: Şirketin benimsediği sürdürülebilir yönetim modeli ve uyguladığı ilgili politika ve prosedürler.
  • Ekonomik Boyut: Değer zincirinin detaylı dağılımı, ayrıca tedarikçiler ve müşterilerle ilişkilerin yönetilmesini hesaba katan politikalar ve şirketin kalite sertifikalarının listesi.
  • Çevresel Boyut: Şirketin enerji ve su tüketimini, sera gazı emisyonlarını ve atık/geri dönüşüm yönetimini düzenleyen koşullar ve kurallar.
  • Sosyal Boyut: İş yerinde sık bulunan kişilerin sağlık, güvenlik ve esenliğine odaklanma dahil çalışanlara özel yönetişimi belirleyen çalışmalar ve projeler ile kurum dışı topluluğa somut katkılar.

UNGC, 2030’a kadar sürdürülebilir şirketlerin faaliyetlerini desteklemek üzere Eylül 2015’te açıklanan sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşma hedefiyle her yıl stratejiler ve iş birlikleri tanımlamaya yardımcı olacak çeşitli girişimler belirliyor.

PTG, bu hedeflere ulaşılmasına yardımcı olma kararlılığıyla on yedi BM Sürdürülebilir Kalkınma Amacını (SKA’lar) desteklemek ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını verilen taahhütlerle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek için 2021 yılında UNGC’nin on ilkesini referans alarak kendi sürdürülebilirlik planını oluşturdu.

HAM MADDE TEDARİKÇİLERİNİN İKİNCİ TARAFLARCA DENETLENMESİ

PTG, sürdürülebilirlik ilkelerine paralel olarak üçüncü taraflar aracılığıyla tedarik zinciri genelinde bir ikinci taraf denetim programını uygulamaya almış bulunuyor. Ham madde (doğal kauçuk, karbon siyahı, kimyasallar, vb.) tedarikine ilişkin denetimler her yıl yürütülerek belirlenmiş standartlara uyum ve dış kaynak faaliyetlere bağlı risklerin azaltılması sağlanıyor. PTG bu araçtan yararlanarak tedarikçilerinin performansını izleyip değerlendiriyor ve böylece ürün ve hizmetlerinin uygunluğunu kontrol ediyor. Bu çalışmalarla tedarikçilerin sorumlu ve sürdürülebilir satın alma yapmalarına imkan veren politika ve prosedürlerin analiz edilmesi ve tedarik zinciri genelinde sürdürülebilirlik ve uyum düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanıyor. Gerekli durum tespit çalışmalarının kapsamını genişletmek için kobalt ve mineral tedarikçilerini de denetlemeye karar veren Prometeon, bu denetimlerin sonuçlarını 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda yayınlayacak.

ÇATIŞMA MİNERALLERİ VE KOBALT TEDARİK POLİTİKASI

PTG, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve komşu ülkelerdeki çatışmalar konusunda uluslararası topluluğun kaygılarını paylaşıyor. PTG bu doğrultuda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve komşu ülkeler gibi çatışma bölgelerinden çıkarılan kobalt ve minerallerin suiistimal edilmesini ve satışını önlemek için prosedürlerini güçlendirerek ve bir Çatışma Mineralleri ve Kobalt Tedarik Politikasını uygulamaya koyarak kobalt cevherini de gerekli durum tespit çalışmalarının kapsamına dahil etmeye karar verdi. Çünkü söz konusu bölgelerin devam eden çatışmaların finansmanına katkıda bulunduğu, madencilik faaliyetlerinde çocuk işçi çalıştırma ve insan haklarının ihlali gibi uygulamalar olduğu düşünülüyor. Küçük çaplı kobalt madenciliği, insanlar ve çevre için riskler içeriyor; dolayısıyla ham maddelerin sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde tedarik edilmesi PTG açısından çok büyük önem taşıyor. PTG, insan haklarını korumayı ve bu haklara saygılı davranmayı, çatışma bölgelerinden tedarik edilen hiçbir mineralin veya kobaltın kullanılmamasını sağlamayı taahhüt ediyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSLİ KREDİ

Prometeon, Aralık 2021’de toplam 350 milyon euro değerinde bir sürdürülebilirlik endeksli kredi aldı. 200 milyon euro tutarındaki kısmı vadeli kredi ve 150 milyon euro tutarındaki kısmı çok para birimli döner kredi tahsisinden oluşan bir yıl uzatma opsiyonlu ve üç yıl vadeli finansman, mevcut borcun yeniden finanse edilmesi ve yeni yatırımlar dahil çeşitli iş ihtiyaçları için kullanılacak. Grubun benimsediği sürdürülebilirlik politikalarına endeksli bir kredi fiyatlandırması uygulanacağı için PTG, sürdürülebilirlik eğitimi, atık (lastik) yönetimi ve değer zincirinde sürdürülebilirlik ilkelerine uyum konularında 2025 sonuna kadar ulaşılacak spesifik hedefler belirledi. Sonuçlar 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda paylaşılacak.

ÇSY DERECELENDİRMESİ

Prometeon Tyre Group, değer zinciri genelinde sürdürülebilirlik ilkeleriyle ilgili olarak alınan aksiyonları anlamak ve geliştirmek amacıyla grubu değerlendirmesi için 2022’nin ilk çeyreğinde ÇSY (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) derecelendirme kuruluşu Sustainalytics ile bir iş birliğine girdi.

PTG’nin Prometeon.com web sitesinde sunulan 2021 Sürdürülebilirlik Raporu’nu indirmek için linke tıklayınız.

Latest News

See All

https://prometeon-website-assets.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/1a429243-fae5-48d3-8212-a438b3b210af.png

Prometeon 2021 Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

2021 sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan Prometeon çevresel performansını yükseltmeye devam ediyor.

https://prometeon-website-assets.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/b08304cb-a714-42de-b956-cdf3a2779c44.jpg

Prometeon Almanya Finans Direktörlüğü’ne Yaşar Yurtçu atandı

Lastik sektöründe uzun yıllardır Prometeon Tyre Group bünyesinde farklı pozisyonlarda çalışan Yaşar Yurtçu, Prometeon Almanya Finans Direktörlüğü görevine atandı.

https://prometeon-website-assets.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/d5c39977-4bca-4446-9002-a70a95c629c6.jpg

Prometeon Türkiye, istihdama katkısı ile Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödülü’nü kazandı

Prometeon Tyre Group’un 75 ülkeyi kapsayan “Türkiye-Afrika-Orta Doğu-Rusya-Orta Asya ve Kafkaslar” Bölgesi’nin merkez üssü konumunda yer alan Prometeon Türkiye, Kocaeli’nde istihdama sunduğu katkı ile “İstihdamını en fazla artıran sanayi firmaları” kategorisinde ödül aldı.