Certificates

certificate

Norma ISO 50001

ISO 50001 - Międzynarodowa Norma Systemów Zarządzania Energią (SGE) została ustanowiona w celu wspierania organizacji w oszczędzaniu pieniędzy poprzez jak najefektywniejsze wykorzystanie energii, przy jednoczesnym oszczędzaniu zasobów energetycznych i przeciwdziałaniu zmianie klimatu. System Zarządzania Energią zgodny z ISO 50001 może stanowić niezbędne rozwiązanie dla racjonalnego wykorzystania zasobów. Wdrożenie ISO 50001 pozwala organizacjom na ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do poprawy ich efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i ograniczenie innych negatywnych wpływów na środowisko związanych z wykorzystaniem i zużyciem energii pierwotnej

certificate

Norma ISO 14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego

Norma ISO 14001:2015 określa wymagania dla systemu zarządzania środowiskowego, który organizacja może wykorzystać do poprawy swoich wyników środowiskowych. Norma ISO 14001:2015 jest przeznaczona dla tych firm, które chcą systematycznie zarządzać swoimi obowiązkami środowiskowymi w ramach swojej polityki zrównoważonego rozwoju środowiskowego. Norma ISO 14001:2015 pomaga firmom w osiągnięciu zamierzonych wyników ich systemu zarządzania środowiskowego, aby jednocześnie nadać wartość dla środowiska, samej firmy i jej interesariuszy. Wszystko w równoczesnym oraz zgodnym połączeniu z polityką środowiskową firmy. Rezultaty takiego systemu zarządzania środowiskowego obejmują: poprawę wyników środowiskowych, spełnienie zobowiązań dotyczących zgodności, osiągnięcie celów środowiskowych.

certificate

ISO 45001:2018 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

ISO 45001 to międzynarodowa norma, która określa wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, z zaleceniami dotyczącymi stosowania w celu umożliwienia organizacji proaktywnej poprawy wyników w zakresie zapobiegania urazom i chorobom zawodowym. Norma umożliwia organizacji, poprzez jej system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, integrowanie innych aspektów zdrowia i bezpieczeństwa, takich jak między innymi dobrobyt pracowników

certificate

ISO 9001:2015

Wszystkie jednostki Prometeon Tyre Group są certyfikowane zgodnie z międzynarodową normą ISO 9001:2015 - Systemem Zarządzania Jakością.

certificate

IATF 16949:2017

Wszystkie zakłady Prometeon Tyre Group są certyfikowane zgodnie z międzynarodową normą IATF 16949:2016 - Systemem Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym. Prometeon Tyre Group jest zobowiązany do rozwoju zorientowanego na procesy systemu zarządzania jakością, aby stale udoskonalać łańcuch dostaw i efektywnie oraz skutecznie spełniać wymagania klientów

certificate

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2017

ISO/IEC 17025:2017 is a standard that specifies the general requirements for test and calibration laboratories competence. It shall contain all the requirements to be met by the test laboratories to demonstrate that they implement a quality system, are technically competent and can produce technically valid results. Prometeon guarantees the competence, impartiality and the regular and consistent functioning of all its laboratories both in Italy and abroad.