environment-forest-road

Environment

Doğanın korunması, PTG için temel değerlerden biridir; her bir iş kararı şirket faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla çevre ile uyumlu büyüme çerçevesinde sürdürülebilir olarak verilir

012345
operator

0

Lastik Üretim Fabrikaları

0

%

vs 

drop

0

Su Yönetimi

0

%

vs 2019

recycle

0 kg/tonFP

Atık Yönetimi

0

%

vs 2019

Enerji Yönetimi

7, 9 ve 12 sayılı SKA’ları amaç edinen Prometeon Tyre Group, 2019 yılında özgül enerji endeksini 2018 yılına kıyasla yaklaşık %7 iyileştirdi ve Türkiye’nin İzmit’teki fabrikası ISO 50001 enerji belgesi aldı

Other

Steam Purchased

Natural Gas

Electricity

Sera Gazı Emisyonları ve CO2 Yönetimi eylem planı

Prometeon Tyre Group iklim değişikliğinin yarattığı tehlikelerin farkındadır ve “Sorumlu Tüketim ve Üretim” isimli 12. SKA ve “İklim Eylemi” isimli 13. SKA’da belirtilen zorluklarla mücadele etmektedir

certificate

Sorumluluk sahibi yönetimimiz bütün tedarik zincirini kapsar

Prometeon Tyre Group, aşağıdaki belgelere dair yönetim sistemlerini benimser: ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 ve OHSAS 18001

Our Certificates
noticing
meeting
work-discussion
work-group
laptop
workers
meeting
work-discussion
laptop
noticing
work-group
workers

Download our Sustainability Report