Prometeon Tyre Group, sürdürülebilirlik ilkelerini güçlendirmek amacıyla Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılmıştır

Prometeon Tyre Group, sürdürülebilir değerleri zaman içinde yaratmak, yönetmek ve sürdürmek amacıyla, 166 ülkeden 10.435 şirketi kapsayan, iş camiası için gelişmiş ve yenilikçi iyi sürdürülebilirlik uygulamalarını teşvik etmek amacıyla hazırlanmış Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne Ağustos 2019 tarihinde katıldı.Kurumsal sosyal sorumluluğuna göre, Prometeon Tyre Group Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından (SKA’lar) ilham aldı. Bu 17 hedef birbiri ile bağlantılıdır ve dünya üzerinde birçok şirketin 2030 yılına kadar bunları gerçekleştirmek üzere çalışıyor olması önemlidir. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin On İlkesini şirket ilkeleri, stratejileri, prosedürleri, dürüstlük kültürü ve iyi uygulamalarına dâhil eden Prometeon Tyre Group insanlara ve gezegene karşı sorumluluklarını yerine getirmekle kalmayıp SKA’ları 2030 yılına kadar gerçekleştirmesi için gereken zemini hazırlıyor

un-global-compact

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

 

Kurumsal sürdürülebilirlik, bir değer sistemi ve ilke tabanlı iş yapma yaklaşımı sayesinde uygulanır, yani insan hakları, işgücü, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında temel sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla işletme standartları benimsenir. Sorumluluk sahibi şirketler, varlık gösterdiklerinde benzer değer ve ilkeler benimseler ve bir alanda iyi uygulamalara sahip olmanın diğer bir alana zarar vermediğini bilirler.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin On İlkesini şirket ilkeleri, stratejileri, prosedürleri, dürüstlük kültürü ve iyi uygulamalarına dahil eden Prometeon Tyre Group, insanlara ve gezegene karşı temel sorumluluklarını yerine getirmekle kalmayıp SKA’ları 2030 yılında gerçekleştirmesi için gereken zemini hazırlar.

Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi sürdürülebilir şirketlerin faaliyetlerine 2030 yılına kadar destek olmak amacıyla Eylül 2015 tarihinde New York’ta lanse edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA’lar) devam ettirmeyi hedefleyen stratejileri ve ortaklıkları destekleyip tanımlayan birtakım inisiyatifler önermiştir.

Güncel 2019 Değer Zinciri Raporu, Prometeon Tyre Group’un 2019 yılında benimsediği ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (bundan böyle “UNGC” olarak anılacaktır) On İlkesi uyarınca hazırladığı bütünleşik Sürdürülebilirlik modelini yansıtır. 

UNGC’nin On İlkesi aşağıdaki gibidir:

 

İnsan Hakları
  1. İlke: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı
  2. İlke: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı
 
Çalışma Standartları
  1. İlke: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli
  2. İlke: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli
  3. İlke: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli
  4. İlke: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli

 

Çevre
  1. İlke: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli
  2. İlke: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli; ve
  3. İlke: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli
Yolsuzlukla Mücadele
  1. İlke: İş dünyası, rüşvet ve haraç dâhil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

 

 

 

Bu 10 ilke; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Çalışma Hayatına ilişkin Temel Haklar ve İlkeler Bildirgesi, Çevre ve Kalkınma Üzerine Rio Bildirisi ve Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’nden ilham almıştır. 

 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek için şirketlerin ele alması gereken küresel zorluklardır.

Capture New

Kendini 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’na adaya Prometeon Lastik Grubu, kabul ettiği Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 10 İlkesi ile mükemmel uyum içindedir

Download our Sustainability Report