team

Social Dimension

0123456
man-with-glasses
working-group
partners
engineer
discussion
man-with-glasses
working-group
partners
discussion

Rakamlarla Prometeon

2019 yılının sonunda grubun 7.171 kişilik çalışanından 1.152’si (%16) beyaz yaka ve 6.019’u (%84) mavi yakaydı. Toplam çalışan sayısı 2018 yılından bu yana 298 kişi arttı

7000+ Employees
Şirket, faal olduğu ülkelerde kurum içi ve dışı toplulukların inisiyatiflerini destekler, kişisel beceri gelişimini ve çalışanların yaşam kalitesinin eğitim, kültür ve sosyal inisiyatifler sayesinde iyileştirilmesini teşvik eder
Lifestyle
Lifestyle

Esnek çalışma saatleri, eğitimler, ekip oluşturma ve özel etkinlikler ile çalışanlarının yaşam kalitesini arttırır

Family Support
Family Support

Şirket, çalışan çocuklarının okul harcamalarına katkıda bulunur ve doğum, evlilik, hamilelik ve aile içi vefat gibi durumlara özgü harcırah sağlar. Aynı zamanda, öngörülemeyen harcamalar için bir özel avantajlı kredi koşulları programına sahiptir

Free Time
Free Time

Şirket, çalışanlar için, bir nevi aile günü olan Açık Gün ve Milano'daki Deejay Ten ve Pilates kursları gibi spor günlerine katılım gibi boş zamanlarla ilgili çeşitli etkinlikler düzenlemektedir

logo-icon

collaborates with:

save-the-children
turk-egitim
caritas
croce

And others...

Safety culture

“Sıfır Kaza Hedefi” güden Prometeon Tyre Group, liderlerin risk önleme konusunda stratejik bir göreve sahip olduğuna inanır. Bu yüzden, bu davranış bütün çalışanlara örnek olmalıdır. Burada amaç, yatırımlar üzerinden çalışma koşullarını teknik açıdan iyileştirirken kültürel ve davranışsal hususları bütün şirket oyuncularına aşılamaktadır

runner
helmet

Sustainability by Prometeon

View More